Algemene (verzend en leverings-) voorwaarden eazie services BV
Laatst ge-update: 26 oktober 2022

Eazie BV is ten allen tijde gerechtigd deze algemene (verzend en leverings-) voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder u te informeren. De algemene (verzend en leverings-) voorwaarden zijn geldig op het moment dat u de bestelling plaatst of gebruik maakt van de website.

Via de website (www.eazie.nl) maakt eazie het mogelijk om bestellingen door te geven aan haar franchisenemers. Ook biedt de website informatie over producten, acties, promotionele activiteiten en andere content met betrekking tot eazie, haar franchisenemers en haar leveranciers. Door een bestelling te plaatsen en gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de algemene (verzend en leverings-) voorwaarden.

DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

De website: www.eazie.nl;
Eazie: eazie services BV, schipholweg 103, 2316 XC te Leiden, mail: [email protected], KVK nummer: 24400640
U: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, die via de website een overeenkomst afsluit met eazie BV en haar franchisenemers;
Wij: eazie;
Bestelling: de door u geplaatste bestelling via de website (bezorgen, afhalen of tableservice);
Overeenkomst: de koopovereenkomst betreffende de bestelling tussen u en de franchisenemer van eazie;
Franchisenemer: een zelfstandige ondernemer die een contract heeft met eazie;
Vestiging: eazie vestiging van de franchisenemer.

OVEREENKOMST

Als u een bestelling plaatst op de website accepteert u het aanbod van de franchisenemer van eazie.
Een bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton of betaalbutton te klikken.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een elektronische bevestiging heeft ontvangen van de desbetreffende eazie vestiging. De eazie vestiging heeft het recht om een bestelling te wijzigen of annuleren zonder vermelding van de redenen hiervoor. Indien de bestelling wordt geannuleerd wordt u geïnformeerd en een eventuele verrichte betaling wordt op uw bankrekening teruggestort binnen een redelijk termijn.
U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens (namen, postcodes, afleveradressen, etc.) die nodig zijn om de bestelling goed af te handelen.
Bezorgen, afhalen, tableservice

Bezorgen: Uw bestelling wordt in uw postcode gebied geleverd. U gaat een overeenkomst aan met de franchisenemer waar u een bestelling heeft geplaatst. De franchisenemer zal uw bestelling zo snel mogelijk bij u afleveren.
Afhalen: Uw bestelling wordt zo snel mogelijk klaargemaakt voor afhaal bij de door u gekozen franchisenemer. U gaat een overeenkomst aan met de franchisenemer waar u een bestelling heeft geplaatst
Tableservice: Uw bestelling wordt zo snel mogelijk klaargemaakt en geleverd aan uw tafel bij de u gekozen franchisenemer. U gaat een overeenkomst aan met de franchisenemer waar u een bestelling heeft geplaatst

LEVERING

Voor de bezorging van een bestelling geldt een minimumbestelbedrag. Het minimum bestelbedrag verschilt per franchisenemer.
Bestelling kunnen via het internet op de website geplaatst worden. De openingstijden staan vermeld op de website.
Er wordt ernaar gestreefd uw bestelling binnen 60 minuten op het door u aangegeven adres te bezorgen. Eazie BV en haar franchisenemers zijn niet aansprakelijk voor een bezorging die te laat of niet volgens de tijd indicatie geleverd kan worden door omstandigheden zoals o.a. weer en verkeer of andere oorzaken.
Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

BETALING

U betaalt uw bestelling online via de website met de betalingsmogelijkheden of contant aan de desbetreffende eazie vestiging waar u een bestelling heeft geplaatst bij bezorging, afhalen of tableservice. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de bezorger nooit geld bij zich. U dient zo gepast mogelijk te betalen.
Als de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd dan is de bestelling niet bevestigd. De eazie vestiging is dan niet verplicht om de bestelling te bezorgen.

PRIJS

Voor iedere bezorgbestelling is er een minimaal bestelbedrag (excl. bezorgkosten). Dit bedrag kan verschillen per eazie vestiging.  
De bezorgkosten staan vermeld bij de bestelling. De bezorgkosten kunnen verschillen per eazie vestiging.
De prijzen zijn incl. BTW.
De prijs voor afhalen en bezorgen verschilt. De prijs van bezorgen is hoger vanwege o.a. bezorg en materiaal kosten.

PROMOTIONELE ACTIES

Promotionele acties moeten tijdens het bestelproces doorgegeven worden. Promotionele acties worden niet achteraf verrekend. Indien u dit niet heeft gedaan hoeven eazie en haar franchisenemers niet te leveren conform de promotionele acties.
Eazie en haar franchisenemers hebben ten allen tijde recht om promotionele acties te weigeren en te stoppen zonder u vooraf te verwittigen.

AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van eazie en haar franchisenemers wegens een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit welke andere hoofde is ten allen tijde beperkt tot een vergoeding van directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die vastgestelde prijs in de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van eazie en haar franchisenemers voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet is uitgesloten.

ACCOUNT

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken op de website. Dit maakt het makkelijk voor u om een bestelling te plaatsen.
U bent verantwoordelijk voor het opgeven en onderhouden van u volledige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie bij het aanmaken van uw account.
U bent ook verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van uw account. Bij het aanmaken van uw account wordt u gevraagd om een wachtwoord te kiezen. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk. U bent niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van uw account en wachtwoord. Eazie is niet aansprakelijk voor de acties genomen op uw account.
Eazie is gerechtigd u ten allen tijde en zonder opgave van redenen permanent of tijdelijk te ontzeggen van uw account.

PERSOONSGEGEVENS & COOKIES

Eazie en haar franchisenemer verwerken persoonsgegevens om u haar diensten te bieden. Dit wordt gedaan volgens de geldende wetgeving. Voor meer informatie raadpleeg de privacy- en cookieverklaring.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Eazie en/of door haar ingeschakelde derden. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom, die in verband staan met maar niet beperkt zijn tot de website, de content van de website, de geleverde producten, verpakkingen, reclamematerialen.
Het is niet toegestaan om op de website en/of producten, verpakkingen of andere reclamematerialen te kopiëren of verwijderen, of wijzigingen of aanpassingen aan te brengen. U mag alleen materiaal printen of downloaden voor eigen gebruik en zonder commercieel doel.

EXTRA

De eazie vestiging verstrekt geen alcoholische dranken aan personen onder 18 jaar. Bij het plaatsen van een bestelling met alcoholische dranken bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. U kan gevraagd worden om legitimatie.
De website bevat verwijzingen naar websites van derden. Eazie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites. Het gebruik van verwijzingen naar websites van derden is met eigen risico.

KLACHTEN

Over Eventuele klachten, vragen en/of opmerkingen over uw bestelling kan u contact opnemen met de desbetreffende eazie vestiging waar u uw bestelling heeft geplaatst. De contactgegevens vindt u in de bevestigingsmail van uw bestelling. Mocht de afhandeling van de klacht door de eazie vestiging onvoldoende zijn dan kan u een klacht indienen bij eazie via het e-mail-adres: [email protected]. eazie streeft ernaar uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen.