Privacy & Cookies

Privacy- en Cookieverklaring

Eazie Marketing BV (Eazie) vindt beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens belangrijk. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten van onze restaurants, website, online bestellen & mobiele applicaties, waaronder de houders van een ‘my eazie card’.

Vragen?

Vragen over over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kunt u stellen via een e-mail naar info@eazie.nl

Korte samenvatting

Persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, daarbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 • Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor ze met ons zijn gedeeld, en dat we niet méér verzamelen dan nodig is.
 • We bewaren gegevens slechts zolang als nodig voor het verbonden doel (of zo lang als de wet voorschrijft), en vragen vooraf om toestemming voor verwerking van gegevenstypen waarvoor toestemming vereist is (gevoelige/bijzondere gegevens).
 • We beveiligen gegevens door middel van up-to-date technische en organisatorische maatregelen en vereisen ook adequate beveiliging bij ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld drukkerijen of e-mail verwerkers).
 • Op aanvraag kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen.
 • Een overzicht van specifieke gegevensverwerkingen vindt u achterin dit document.

Jonger dan 16?

Personen jonger dan 16 mogen ons alleen persoonsgegevens verstrekken na toestemming van een van de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring hebben gelezen.

Cookies

Eazie gebruikt cookies om uw gebruiksgemak en de efficiëntie van onze site(s) en applicatie(s) te verbeteren. Middels cookies proberen we er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de getoonde informatie zo relevant mogelijk is voor uw specifieke interesses, dat u dezelfde informatie niet dubbel hoeft in te voeren en dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft weg te klikken.

Met andere woorden; cookies helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Wel kunnen onze website(s) en overige diensten dan mogelijk niet meer optimaal werken.

Cookies van derden

Ook door andere partijen (partners) worden cookies geplaatst. Waar mogelijk hebben we met hen afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Echter hebben wij geen volledige controle over de manier waarop deze partijen met cookies omgaan wanneer ze deze uitlezen.

Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen dat alle websites waarmee wij via links verbonden zijn, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Om misbruik te voorkomen, beveiligen wij de informatie die wij ontvangen via onze site(s) en applicatie(s). Wanneer we gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (bijvoorbeeld drukkerijen of verwerkers van e-mail), dan vereisen we ook van hen een adequate beveiliging.

In het bijzonder nemen wij de volgende beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en onrechtmatige toegang te voorkomen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen voor het uitwisselen van gegevens
 • Toegang tot systemen wordt afgeschermd met wachtwoorden en/of login tokens
 • Wij houden logs bij van bewerkingen van persoonsgegevens

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Eazie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Eazie Marketing BV
Schuttersveld 2
2316 ZA Leiden

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen (bijvoorbeeld bij nieuwe diensten of -marketingkanalen). De meest recente versie van deze verklaring is te vinden op onze website (eazie.nl).

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2018.

 

AANVULLENDE TOELICHTING

Gebruik van cookies en invloed hierop

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser. Het bevat informatie over uw bezoek en voorkeuren (bijvoorbeeld een bezoekersnummer of (taal)voorkeuren).

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u informeren over onze cookies. Uw verdere gebruik van onze site(s) en app(s) vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Met partners die cookies plaatsen hebben wij waar mogelijk afspraken gemaakt over het gebruik van deze cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Het is in de meeste browsers mogelijk om cookies uit te schakelen of om in te stellen dat u wordt geïnformeerd over ontvangen cookies. Hoe u deze instellingen kunt maken kunt u terugvinden via de helpfunctie van uw webbrowser. Door het blokkeren van cookies kunnen onze website(s) en overige diensten mogelijk niet meer optimaal werken.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de door u gevraagde dienst, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties (met inbegrip van marketing & wervingsactiviteiten).

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om de gevraagde dienst te leveren. Daarna nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld uw adresgegevens aan de postbezorger), of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Binnen de EU gelden overkoepelende privacyregels zoals deze in hoofdlijnen ook in Nederland van toepassing zijn. Partners (bijvoorbeeld een e-mail verwerker), kiezen we daarom zoveel mogelijk vallend onder dezelfde EU regelgeving.

Wanneer we persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de EU moeten deze vergelijkbare bescherming waarborgen, of er moet een wettelijke uitzondering van toepassing zijn.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Partijen buiten de EU kunnen toch een adequaat beschermingsniveau bieden voor rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld middels deelname aan het EU/US Privacy Shield, goedkeuring door Autoriteit Persoonsgegevens of Europese Commissie, of voldoende waarborging middels een bindende privacygedragscode.

Ook enkele uitzonderingen zoals vastgelegd in de wet kunnen gegevensuitwisseling buiten de EU mogelijk maken. Bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of in geval van noodzaak de voor uitvoering een overeenkomst met- of in het belang van de betrokkene, of om te voldoen aan wettelijke/gerechtelijke vereisten.

 

SPECIFIEKE DOELEINDEN & VERWERKINGEN

Website

Bij een bezoek aan onze website probeert onze webserver automatisch een link te leggen met eerdere bezoeken. Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij:
– eventuele gegevens welke u aan ons meedeelt (waaronder uw naam & e-mail adres)
– de domeinnaam van andere sites vanwaar u bent doorverwezen naar onze website
– informatie met betrekking tot de pagina’s die u op de website raadpleegt

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website(s) en diensten gebruiken en hoe effectief onze marketing is. De hiermee verkregen gegevens worden door Google opgeslagen, mogelijk ook in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het samenstellen van rapportages voor ons en haar adverteerders.

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Wij staan Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.
 • Wij laten de IP-adressen wel anonimiseren.

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics (deze kunnen regelmatig wijzigen).

Facebook en Twitter

Onze site(s) en applicaties bevatten verschillende social media functionaliteiten zoals bijvoorbeeld ‘share buttons’. Deze werken op basis van code die wordt aangeleverd door de platforms zelf. Deze plaatst onder meer een cookie en daarnaast mogelijk ook tracking pixels (om de effectiviteit van onze marketing te kunnen bepalen).

Meer informatie over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (deze kunnen regelmatig wijzigen).

Nieuwsbrief
Wij bieden de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd, en iedere nieuwsbrief bevat een link om uzelf af te melden. Dit abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen uw (locatie) gegevens buiten onze invloed worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld kaartensoftware (zoals Google Maps). Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.